خانواده و ارزش آن

خانواده و ارزش آن

خانواده-و-ارزش-آنخانواده به مفهوم محدود آن عبارتست از یک واحد اجتماعی، ناشی از ازدواج یک زن و یک مرد که فرزندان پدید آمده از آنها آن را تکمیل می کنند. تعریف دیگری خانواده را شامل مجموعه ای از افراد می داند که با هدف و منافع مشترک زیر سقفی گرد هم می آیند.
اسلام خانواده را گروهی متشکل از افراد، دارای شخصیت مدنی، حقوقی و معنوی معرفی می کند که هسته اولیه آن را ازدواج مشروع زن و مردی تشکیل می دهد و نکاح عقدی است که براساس آن رابطه زوجیت بین زن و مرد برقرار شده و در پس آن طرفین دارای وظایف و حقوق جدید می شوند. ارتباط خویشاوندی در سایه نکاح پدید می آید ؛ اعضای آن دارای روابط قانونی، اخلاقی و عاطفی می گردند.

اساس تشکیل خانواده این است که زن و مردی می کوشند اراده خود را بر تأسیس آن و قبول تکالیفی که شرع برای آنها معین کرده است محقق گردانند. بر این اساس خانواده یک تأسیس حقوق ی به حساب خواهد آمد که اعضای آن با رشته خونی با هم پیوند پیدا می کنند.
مقدمه 4
تعریف خانواده 4
خانواده و اعضای آن 5
وظایف و کارکرد خانواده 6
روابط اعضای خانواده 7
ساخت خانواده 7
اهمیت خانواده در اسلام 8
خانواده سرچشمه پیشرفت خانواده 10
نقش مرد در خانواده از نظر اسلام 10
نقش زن در خانواده از نظر اسلام 11
وظیفه فرزند در خانواده از نظر اسلام: 12
خانواده نهاد فطری در جوامع انسانی 14
جایگاه خانواده در قرآن 15
ضرورت و اهمیت تشکیل خانواده 15
اهمیت مشورت در خانواده 15
سرپرستی خانواده در قرآن 16
خانواده، منشا اصلی آرامش و امنیت 16
جایگاه و اهمیت نهاد خانواده از دیدگاه روایات 17
تشکیل خانواده بهترین و مهمترین بنا در عالم هستی 17
لزوم سخاوت مرد در تامین معاش خانواده 17
تحکیم و تعالی خانواده های نیازمند در گرو احیای فرهنگ انفاق 17
غیرت ورزی و اخلاق گرایی، ضرورتی بنیادین در ساحت خانواده 17
اصول اساسی خانواده 18
مسئولیت مردان در نظام خانواده 20
مراقبت از تداوم زندگی 21
اهمیت روانشناسی یا روان شناختی در خانواده 22
تاثیر رفتار والدین در آینده و نگرش کودک 22
مهارت های تخصصی روانشناسی خانواده 23
خانواده سالم چه خانواده ای است؟ 23
خانواده ناسالم چگونه خانواده ای است؟ 24
ویژگی هایی از خانواده سالم 26
ویژگی هایی از خانواده ناسالم و ناکارا 27
ویژگی های خانواده موفق 29
عوامل تهدیدکننده پایداری خانواده 37
عوامل تحکیم خانواده در اسلام 40
مهم‌ترین وظایف متقابل همسران 45
نقش تعالیم اسلامی در تعالی فکر و استحکام خانواده 47
الگوی خانوادة مستحکم از نظر اسلام 48
منابع 51
دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *