روش تحقیق

روش تحقیق

روش-تحقیقنقشی که علم بر عهده دارد این است که قوانین و اصول کلی را در زمینه چگونگی وقایع و پدیده هایی که به علم مورد بحث ارتباط دارد ایجاد کند و از این رهگذر ما را قادر سازد تا دانستنی های خود را پیرامون مسایل مختلف به یک دیگر مرتبط سازیم و نسبت به وقایعی که هنوز برایمان نا شناخته است، به درستی و به طور قابل اعتماد پیشبینی نماییم.
صرف نظر از آثار حقوقی، اداری و استخدامی مقالات علمی، هر نویسنده علاقه مند است حاصل کاری خود را در مجله یا نشریه منتشر کند و آن را به خوانش علاقه مند دانش برساند. ضمن اینکه غالباٌ محققان، اعم از دانشجویان تحصیلات عالی یا مسوولان پروژه ها … ناگزیرند از کار خود مقاله ارایه دهند، روی این ملحوظ دانستن معیار ها و به کار بستن روش های تحقیق و پژوهش برای هر پژوهشگرامری حتمی پنداشته میشود. بنابر ارزش مندی خاصی که پژوهش و تحقیق در عرصه کار های علمی و محیط های اکادمیک دارد و با توجه به اینکه تحقیق در دانشکده های مختلف دانشگاه ها وتربیه معلم های افغانستان تدریس میشود بناٌ موجودیت یک جزوه درسی که بتوان به کمک آن به اساسات و اصول تحقیق پی برد، همین ضرورت مرا واداشت که اثر علمی خود را تحت نام روش تحقیق در مضمون تاریخ بنگارم.
قابل یاد اوریست اثری علمی دست داشته تحت عنواوین، روش تحقیق در علوم اجتماعی، مراحل تحقیق درعلوم اجتماعی، منابع جمع آوری معلومات روش تاریخی، مشاهده، روش سروی یا پیمایش، پرسشهای چندپاسخی، مصـاحبه(گفتگو)، مقایسه علم تاریخ باعلوم مثبته و بعضی ازمسائیل موردبحث درتاریخ را مورد بحث قرار گرفته است وبه ترتیب روی هریک از مراحل تحقیات اسنادی با دقت تمام پژوهش به عمل آمده است.

باید تاکید نمایم، امروز تحقیق و پژوهش از جمله مسایل نهایت با ارزش و مهم محسوب میشود که نمی توان راهکار های تحقیق را در داخل این برگ نهایت محدود ارایه کرد؛ اما این اثر کوچک می توند به عنوان نخستین گام در عرصه تحقیق تا اندازه موثر واقع شود، البته پژوهش در زمینه تحقیق کاری بس دشوار، وقت گیر و مستلزم تجربه کافی در زمینه میباشد. همین موضوع سبب گردیده تا من به مطالعه آثار سایر دانشمندان در این عرصه پرداخته و با استفاده مزید از تجارب آنها سطح علمی خود را بالا ببرم.
مقدمه 5
روش تحقیق در علوم اجتماعی 6
تعریف تحقیق 7
پژوهشگر کیست؟ 7
روش تحقیق 7
مراحل تحقیق درعلوم اجتماعی 7
منابع جمع آوری معلومات روش تاریخی 10
مشـــــــــــــــــــــــــاهده 15
روش سروی یا پیمایش 19
پرسش نامه 19
پرسش نامه چیست؟ 20
گونه پرسش ها 20
پرسشهای چندپاسخی 21
مصــــــــــــــــــــــاحبه(گفتگو) 24
مقایسه علم تاریخ باعلوم مثبته 26
بعضی ازمسائل موردبحث درتاریخ 30
روش تحقیق علمی 32
دسته بندی روشهای تحقیق 32
1. انواع تحقيق براساس هدف 32
2. انواع تحقیق بر اساس روش انجام 33
فرآیند تحقیق 35
بیانیه مسأله 36
منابع یا روشهای یافتن موضوعات تحقیق: 37
نظریه 38
نقش نظريه در تحقيق 39
چهارچوب نظری (بنیانی که تمام پژوهش بر آن استوار است) 39
فرضیه 41
طرح علمی تحقیق 42
جمع آوری داده، نمونه گیری و روش‌های آن: 43
جامعه آماري: 44
نمونه آماري: 44
نمونه گيري تصادفي: 44
انواع نمونه گيري: 44
حجم (اندازه) نمونه: 45
روايي یا صحت داده (Validity): 46
روش‌ها و ابزارهاي جمع آوري داده‌ها: 46
سطوح اندازه گيري: 47
ابزارهاي جمع آوري اطلاعات: 48
استنتاج (نتیجه گیری): 50
روش و تكنيك 52
مآخذ ومنابع 57

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *