مجموعه آموزشی پرورش و تولید میگو(تصویری)

مجموعه آموزشی پرورش و تولید میگو(تصویری)

مجموعه-آموزشی-پرورش-و-تولید-میگو-تصویری-میگو گونه‌ای از سخت پوستان آبزی است که در بیشتر آبهای جهان اعم از آب
شور و آب شیرین یافت می‌شود. میگو یک منبع غذایی برای موجودات دریایی است.
میگوها می توانند رو به عقب شنا کنند .آنها مقاومت بالایی در برابر مواد
سمی در مناطق آلوده دارند . میگو به صورت گسترده‌ای توسط انسان‌ها به عنوان
ماده غذایی استفاده می‌شودمجموعه آموزشی پرو ش میگو + تصاویر مراحل پرورشسر فصل ها:تاریخچهگونه های میگو پرورشیچرخه زندگیعملیات پرورشمدیریت استخرکود دهی استخرمیگو دار کردن استخرتغذیه میگونوع تغذیهمقدار تغذیهزمان تغذیهبرداشت میگوعملیات پس از برداشت میگوانواع استخر ها و روش های پرورشاستخر های پرستاریپرورش در قفسوسایل لازم در پرورش میگونیازمندی های محل پرورشتوپوگرافی و خاکعملیات تفریخگاهتامین تخم و تفریختخم گیری از میگو هاتخم گذاری میگو هامحیط زیست لارو هانور،شوری،درجه حرارت و اکسیژن لارو هاتغذیه لارو هابرداشت و نگهداری لارو میگوانتقال لارو هانیازمندی های محل تفریخگاهوسایل مورد نیاز در محل تفریخگاهمدیریت در امر پرورشبیماری های میگو و لارو هاصیادان میگوپیشگیری از بیماری هانقش کیفیت آب در پیشگیری از بیماری هاو….+ تصاویر

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *