مقاله بررسی تاثیر پودر لاستیک ضایعاتی بر خواص مکانیکی بتن

مقاله بررسی تاثیر پودر لاستیک ضایعاتی بر خواص مکانیکی بتن

مقاله-بررسی-تاثیر-پودر-لاستیک-ضایعاتی-بر-خواص-مکانیکی-بتنچکیده
امروزه مسئله محیط زیست و توجه به آن از جمله اولویت هاي مهم هر کشوري محسوب می شود. رشد چشمگیر صنعت خودروسازي و استفاده از خودرو بعنوان اصلی ترین وسیله حمل و نقل علت اصلی رشد چشمگیر تولید تایر شده است که طبیعتا باعث افزایش تولید لاستیک فرسوده می شود. ساختار مولکولی پیچیده لاستیک ها عاملی است بر تجزیه ناپذیر بودن این زباله ها و همچنین بدلیل اینکه ساختاري غیر قابل نفوذ دارند پس از دفن مانع از تبادل هوا می شوند ، مکان مناسبی را براي رشد باکتري ها و بوجود آمدن بیماري فراهم می کنند. در ایران سالانه شاهد تولید 150 میلیون تن لاستیک فرسوده هستیم که امکان دفن تمامی آنها در طبیعت وجود ندارد. از جمله راه حل هاي موجود در استفاده بهینه تبدیل آنها به قطعات کوچکتر ( مانند پودر لاستیک ، الیافی (رشته ایی) و قطعه اي ) و استفاده آنها در بتن به عنوان دومین ماده پرمصرف دنیا می باشد. لاستیک ها باعث بهبود خواص مکانیکی و دینامیکی بتن مانند بهبود شکل پذیري ، کاهش چگالی ، بهبود افزایش در مقابل ترك خوردگی و … می شوند. در این تحقیق با استفاده از درصدهاي مختلف پودر لاستیک سعی شده است مقداري بهینه مصرف لاستیک در بتن را بدست آوریم، بطوري که باعث بهبود برخی از ضعف هاي بتن و عدم کاهش نقاط قوت آن گردد. لاستیک تهیه شده از شرکت ایساتیس یزد و داراي مدول الاستیسیته 22 و مقاومت کششی 28 مگاپاسکال از 0درصد تا 20 درصد در بتن مورد آزمایش قرار گرفت . آزمایشات در کارخانه آپتوس ایران انجام گرفت و نمونه ها در قالب هاي 10*10 مکعبی و 15*30 استوانه اي تهیه گردید.

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *